Stowarzyszenie Turystyka z Pasją

Logo Stowarzyszenia Turystyka z Pasją
O Stowarzyszeniu

Na zebraniu założycielskim 13 października 2014 roku w Zamościu członkowie założyciele przyjęli uchwałę o powstaniu stowarzyszenia i powołali Zarząd Stowarzyszenia Turystyka z Pasją w składzie:

Dominika Lipska - Prezes
Tomasz Banach - Wiceprezes
Sylwia Jagoda - Wiceprezes - Skarbnik  

oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Turystyka z Pasją w składzie:

Jacek Bełz - Przewodniczący
Katarzyna Kamińska - członek
Grzegorz Łapiński - członek

Celem Stowarzyszenia jest promocja i tworzenie różnorodnych form turystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) promocję turystyki w formie przewodnictwa i wydawnictw;
Członkowie Stowarzyszenia podczas Festiwalu Produktu
Lokalnego - "Smaki Zamościa i Roztocza" - rok 2015
b) udział w targach i imprezach turystycznych;
c) organizację warsztatów, wykładów, szkoleń oraz tożsamych inicjatyw;
d) współpracę z organizacjami promującymi turystykę na poziomie lokalnym i krajowym;
e) promocję istniejących i tworzenie nowych szlaków turystycznych;
f) współpracę z samorządami lokalnymi, muzeami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i oświatowymi itp.
g) promocję tradycji, folkloru, tradycji regionalnych i historii;
h) organizację imprez turystycznych, integracyjnych, wyjazdów szkoleniowo - promocyjnych;
i) tworzenie stron internetowych i map interaktywnych;
j) ochronę i promocję zabytków;
k) popularyzację rozwoju edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym;
l) ekoturystykę i turystykę kwalifikowaną;

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Turystyka z Pasją                                                   KRS -  0000541543   
ul. Partyzantów 26                                                                               NIP -  922 305 05 19
22 - 400 Zamość                                                                                  REGON - 360725520 

tel: +48 693 879 958
strona: http://www.turystykazpasja.pl
poczta: turystykazpasja@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/turystykazpasja

Nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0401 8240

NASZA ULOTKA


ZOBACZ TEŻ NASZE FILMY

Cykl filmów: "Zamość znany i nieznany"

odc. 1 - "Kozacy i piwo cz. 1" 

odc. 2 - "Kozacy i piwo cz. 2"

odc. 3 "Zamoyski i największa ucieczka z Polski"

odc. 4 "Jak zostać posłem"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz